Deklaracja zarządu

Zarząd Polskiej Akademii Jakości CERT Sp. z o.o. zapewnia że Jednostka:
– rozumie wagę i znaczenie bezstronności w prowadzeniu certyfikacji systemów zarządzania,
– identyfikuje i zapobiega konfliktom interesów,
– zapewnia obiektywność swojej działalności w zakresie certyfikacji systemów zarządzania.

Ponadto Zarząd deklaruje, że Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.:
– działając jako strona trzecia jest bezstronna i niezależna,
– nie prowadzi żadnej działalności konsultingowej w zakresie systemów zarządzania,
– nie ma powiązań z żadnymi jednostkami konsultującymi systemy zarządzania zagrażającymi jej postrzeganiu jako jednostki bezstronnej i niezależnej,
– nie prowadzi szkoleń dedykowanych w sposób zagrażający postrzeganiu jej jako jednostki bezstronnej i niezależnej,
– zidentyfikowała, nadzoruje i okresowo analizuje ważne potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji, w tym konflikty wynikające z jej powiązań z interesariuszami.

Zarząd PAJ CERT Sp. z o.o