Polityk i misja certyfikacji systemów

Polityka i misja

Celem działalności jednostki jest:
podnoszenie poziomu skuteczności i efektywności zarządzania w polskich organizacjach oraz stopnia publicznego zaufania i wiarygodności procesów certyfikacyjnych realizowanych przez Polską Akademię Jakości CERT SP. z o.o. zgodnie z zasadami:
– bezstronności,
– kompetencji,
– odpowiedzialności,
– otwartości,
– zachowania poufności,
– reagowania na skargi.
W celu ciągłego doskonalenia i skutecznej realizacji powyższej polityki Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011.

Misją Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o. o. jest doskonalenie zarządzania Firmą.
Zmierzamy do stałego usprawniania świadczonych usług certyfikacji systemów zarządzania i do poszerzenia naszego rynku, szczególnie firm małych i średnich.
Chcemy oferować usługę o najniższych kosztach własnych dzięki merytorycznie przemyślanej, dobrze zorganizowanej pracy, wspieranej nowoczesną techniką komputerową.

Wartości, jakie honorujemy:

1. Bezstronność – nasze działania są niezależne od zewnętrznych wpływów a nasze decyzje – obiektywne.
2. Partnerstwo – traktujemy naszych klientów tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, szanujemy i cenimy relacje z innymi,
3. Etyczność – postępujemy godziwie i lojalnie.
4. Kompetencje – znamy się na tym, co wykonujemy.
5. Odpowiedzialność – rzetelnie i sumiennie realizujemy nasze zadania.
6. Oszczędność – eliminujemy marnotrawstwo,
7. Prostota i szybkość – walczymy z biurokracją.
8. Komunikowanie się – utrzymujemy stały kontakt z naszymi klientami i innymi partnerami biznesowymi.
9. Otwartość – zapewniamy publiczny dostęp do zasad naszego działania.
10. Poufność – nie udostępniamy zastrzeżonych informacji o klientach.
11. Reagowanie na skargi – rozpatrujemy wszystkie zgłoszone skargi i odwołania.
12. Tolerancja – cenimy pomysły, rozwiązania i kulturę organizacyjną innych.
13. Życzliwość i optymizm – myślimy życzliwie i pozytywnie o osobach, rzeczach i zdarzeniach.

Deklaracja zarządu

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.o. chciałbym zapewnić, że nasza jednostka rozumie jak istotnym elementem jest kwestia bezstronności w prowadzeniu systemów zarządzania. Jest to cecha niezwykle istotna i dlatego nasza jednostka z największą starannością przestrzega reguły bezstronności w procesie certyfikacji systemów zarządzania. W związku z powyższym nasza jednostka z największą starannością identyfikuje wszelkie konflikty interesów a przede wszystkim zapobiega ich powstawaniu. Zapewnienie pełnej obiektywności w certyfikowaniu systemów zarządzania jest jednym z najistotniejszych punktów naszej działalności.

W imieniu Zarządu Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.o. deklaruję, że nasza jednostka jest instytucją bezstronną, niezależną i zawsze działającą jako osoba trzecia. Nie prowadzimy żadnej działalności consultingowej w dziedzinie systemów zarządzania. Nie jesteśmy powiązani żadnymi jednostkami konsultującymi systemy zarządzania, które mogłyby zagrozić postrzeganiu Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.o. jako jednostki bezstronnej i w pełni niezawisłej. Nie prowadzimy szkoleń  dedykowanych w sposób, który mógłby zagrozić  zagrażający postrzeganiu naszej jednostki jako bezstronnej i niezależnej. Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. zidentyfikowała i przeanalizowała wszystkie potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji, w tym wszystkie konflikty wynikające z jej powiązań z interesariuszami.

Nasz zespół zbudowany jest z osób kompetentnych, otwartych i pracowitych. Reagujemy na wszelkie Państwa skargi, zażalenia i reklamacje. Jesteśmy otwarci dlatego zapewniamy publiczny dostęp do wszelkich informacji odnośnie od działalności naszej jednostki. Cenimy Państwa pomysły oraz kulturę organizacyjną w Państwa firmach dlatego zawsze jesteśmy otwarci na nowe propozycje i rozwiązania. Życzliwość i optymizm, która cechuje nasz zespół sprawia, że w każdej sytuacji znajdziemy wspólny język i rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Jesteśmy etyczni – postępujemy godziwie i lojalnie, traktujemy naszych partnerów tak jak sami chcemy być traktowani. Walczymy z nadmierną biurokracją, cenimy sobie prostotę i szybkość. Usprawnia to nasze działanie, pozwala na szybkie reagowanie oraz realizację zleceń, co sprawia, że firmy, które nam zaufały są zadowolone z naszych usług.

Z największą dbałością przestrzegamy wyżej wymienionych zadań i celów, trzymamy się ustalonego sobie wcześniej kierunku. Nasi klienci są dla nas ważni a ich zaufanie najważniejsze i nie chcemy go zawieść. Z myślą o Was staramy się ciągle ulepszać i rozwijać, szukać nowych rozwiązań.

W imieniu zarządu chciałbym podziękować Państwu za zaufanie jakim obdarzacie naszą jednostkę i podziękować za to, że dajecie nam Państwo dowody tego zaufania nieprzerwanie od prawie dziesięciu lat.