Komunikat nr 3/20/ZKP w sprawie aktualizacji Księgi Systemu Zarządzania Jednostki Certyfikującej Wyroby w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz dokumentów udostępnionych na stronie internetowej Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.


Katowice, dnia 03.12.2020 r.

Szanowni Państwo, przeprowadzona w dniu 03.12.2020 r. przez Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania wg normy 17065 rewizja strony internetowej (www.akademiacert.pl) oraz Księgi Systemu Zarządzania Jednostki Certyfikującej Wyroby w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 wykazała brak aktualizacji na stronie internetowej PAJ Cert dokumentu Deklaracja Zarządu, Polityka i misja Jednostki Certyfikującej Wyroby oraz Programu certyfikacji PR-01a-ZKP.


W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować o zaktualizowaniu przywołanych Ustaw oraz właściwego ich zapisu w KSZJCW oraz zachęcić do zapoznania się z zaktualizowanymi dokumentami, które znajdują się na stornie www.akademiacert.pl w zakładkach:

  • STREFA KLIENTA DO POBRANIA;
  • O NAS – DEKLARACJA ZARZĄDU;
  • O NAS – POLITYKA I MISJA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY.

Pełny komunikat