System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Czym jest?

Norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017-09 jest standardem określającym wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Jakie daje korzyści?

  • Maksymalna ochrona informacji;
  • Identyfikacja zagrożeń i wprowadzenie właściwych zabezpieczeń;
  • Minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych
  • z bezpieczeństwem informacji;
  • Wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji;
  • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku;
  • Zwiększenie wiarygodności organizacji w oczach klientów, inwestorów (wszystkich interesariuszy).