System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – PN-EN ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 27001:2022

Czym jest?

Norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017 jest standardem określającym wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wersja z 2022 roku zastępuje poprzednią wersję normy z 2013 roku i wprowadza zmiany, które mają na celu dopasowanie systemu do zmieniającej się sytuacji w świecie technologii i cyfryzacji. Norma ISO/IEC 27001:2022 „Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements” koncentruje się na zwiększeniu skuteczności działań związanych z ochroną danych i systemów wewnętrznych firm przed zagrożeniami, jakie niosą za sobą cyberataki.

Jakie daje korzyści?

  • Maksymalna ochrona informacji;
  • Identyfikacja zagrożeń i wprowadzenie właściwych zabezpieczeń;
  • Minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji;
  • Wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji;
  • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku;
  • Zwiększenie wiarygodności organizacji w oczach klientów, inwestorów (wszystkich interesariuszy).