System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – PN-ISO 45001:2018

Czym jest?

System określa minimalne wymagania efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma ta zachęca do systemowego zarządzania działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedsiębiorstwa. Odpowiednie warunki pracy, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, to jeden z kluczowych elementów prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Jakie daje korzyści?

  • Zwiększenie zaufania do organizacji jako pracodawcy organizującego pracę w sposób bezpieczny;
  • Identyfikacja zagrożeń i wprowadzenie środków kontroli, aby im zapobiegać;
  • Zmniejszenie kosztów składek ubezpieczeniowych;
  • Redukcja liczby wypadków przy pracy i zachorowań a tym samym przestojów w pracy;
  • Redukcja absencji i rotacji pracowników;
  • Angażowanie pracowników i motywowanie ich dzięki lepszym, bezpieczniejszym warunkom pracy;
  • Wykazanie zgodności z wymaganiami klientów i dostawców.