System Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności HACCP wg Codex Alimentarius

Czym jest ?

System HACCP jest standardem, który obowiązuje wszystkie podmioty gospodarcze mające kontakt z produktami żywnościowymi oraz produkujące środki spożywcze. Jest podstawą do stwierdzenia, czy dany produkt wyprodukowany został w odpowiednich warunkach higienicznych i czy produkty pochodzące z danego zakładu są bezpieczne w aspektach zdrowotnych. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

Kodeks Żywnościowy czyli CodexAlimentarus jako najwyższe międzynarodowe gremium i autorytet w dziedzinie żywności definiuje system HACCP jako taki system, który:

  • Identyfikuje
  • Ocenia
  • Kontroluje (opanowuje) zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.

Jakie daje korzyści?

  • Zapewnia bezpieczeństwo żywności
  • Podnosi świadomość pracowników i zwiększa ich aktywność zawodową
  • Porządkuje kompetencje i obowiązki osób odpowiedzialnych za produkcję żywności lub realizację żywienia
  • Zmniejsza ryzyko popełniania błędów i pomyłek
  • Daje gwarancję jakości potwierdzoną certyfikatem

Jesteś zainteresowany współpracą?

Prosimy o kontakt.  na adres: sekretariat@akademiacert.pl lub pod numerem telefonu: 32 256 28 33. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.