Deklaracja zarządu

Katowice, 03.12.2020

Zarząd Polskiej Akademii Jakości CERT Sp. z o.o. zapewnia że Jednostka:

 • rozumie wagę i znaczenie bezstronności w prowadzeniu certyfikacji systemów zarządzania oraz certyfikacji zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji,
 • identyfikuje i zapobiega konfliktom interesów,
 • świadczy usługi, które spełniają oczekiwania klientów oraz innych niezbędnych wymagań pod względem bezpieczeństwa informacji,
 • zapewnia obiektywność swojej działalności w zakresie certyfikacji systemów zarządzania oraz certyfikacji zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

Zarząd Polskiej Akademii Jakości CERT Sp. z o.o. zapewnia również zachowanie swojej bezstronności, jako organu zarządczego Jednostką certyfikującą PAJ CERT.

Ponadto Zarząd deklaruje, że Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.:

 • działając jako strona trzecia jest bezstronna i niezależna,
 • nie prowadzi żadnej działalności konsultacyjnej w zakresie systemów zarządzania oraz Zakładowej Kontroli Produkcji,
 • nie ma powiązań z żadnymi jednostkami konsultującymi systemy zarządzania oraz Zakładową Kontrolę Produkcji, zagrażających jej postrzeganiu jako Jednostki bezstronnej i niezależnej,
 • nie prowadzi szkoleń dedykowanych w sposób zagrażający postrzeganiu jej jako Jednostki bezstronnej i niezależnej,
 • zapewnia, że dostęp do procesów certyfikacji możliwy jest dla wszystkich klientów -niezależnie od ich wielkości, członkostwa w stowarzyszeniach lub grupach,
 • zapewnia, że liczba wydanych certyfikatów nie warunkuje dostępu do procesów certyfikacyjnych,
 • zidentyfikowała, nadzoruje i okresowo analizuje ważne potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji, w tym konflikty wynikające z jej powiązań z interesariuszami.

Zarząd PAJ CERT Sp. z o.o.