Proces certyfikacji

Proces Certyfikacji Systemów Zarządzania dokonywanej przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o. polega na obiektywnej ocenie systemu zarządzania klienta przez wykwalifikowanych i doświadczonych auditorów zewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi procedurami systemowymi naszej jednostki. Szczegółowy tryb procesu certyfikacji został określony na poniższym schemacie:

certyfikacja-diagram