Certyfikacja Systemów

Jednostka Certyfikująca Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się ze swoimi obszarami działalności:

Oferujemy usługi certyfikacyjne oraz szkoleniowe w następujących zakresach:

– Systemu Zarządzania Jakością – PN-EN ISO 9001:2009 / PN-EN ISO 9001:2015
– Systemu Zarządzania Środowiskowego – PN-EN ISO 14001:2005 / PN-EN ISO 14001:2015
– Systemu Zarządzania  Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – PN-N-18001:2004
– Systemu Zarządzania  Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – OHSAS 18001:2007
– Systemu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności – HACCP
– Systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC PN – EN 14065:2005
– Rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011
– System Zarządzania Jakością dla dostawców usług edukacyjnych – EN ISO 29990:2010
– Produkcja kosmetyków PN-EN ISO 22716:2009
– Usługi sektora ochrony zdrowia – Systemy zarządzania jakością – PN-EN 15224:2013

Posiadamy akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla działalności certyfikacyjnej w zakresie wskazanym w certyfikacie akredytacji nr AC 137 oraz akredytację IAF.

Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania wystawionego przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o., bez względu na skalę Państwa działalności wpłynie pozytywnie na wizerunek Państwa Firmy jak również udowodni Państwa zaangażowanie w kwestie zapewnienia jakości świadczonych usług, a także dbałości o środowisko naturalne oraz stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Proces auditów zewnętrznych jest narzędziem potwierdzającym w jakim stopniu wdrożony w Państwa organizacji system zarzadzania jest skuteczny oraz zgodny z wymaganiami norm odniesienia. Tym samym audity stanowią znaczący udział w doskonaleniu procesów zarządzania firmy, tak ważnych w dobie rosnącej stale konkurencyjności.

Certyfikacja może usprawnić całokształt działalności, zdobyć zaufanie klientów i tym samym poszerzając możliwości rynkowe.

W celu wysłania do nas zapytania ofertowego prosimy skorzystać z naszego formularza.
W przypadku potrzeby adaptacji wniosku do specyficznych potrzeb Państwa Firmy, prosimy o kontakt telefoniczny  (032) 256 28 33  lub e-mailowy na adres: sekretariat@akademiacert.pl.