Certyfikacja Systemów

Jednostka Certyfikująca Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się ze swoimi obszarami działalności:

Oferujemy usługi certyfikacyjne oraz szkoleniowe w następujących zakresach:

Posiadamy akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla działalności certyfikacyjnej w zakresie wskazanym w certyfikacie akredytacji nr AC 137. Jesteśmy również sygnatariuszami Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu IAF (IAF MLA).

Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania wystawionego przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o., bez względu na skalę Państwa działalności wpłynie pozytywnie na wizerunek Państwa Firmy jak również udowodni Państwa zaangażowanie w kwestie zapewnienia jakości świadczonych usług, a także dbałości o środowisko naturalne oraz stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Proces auditów zewnętrznych jest narzędziem potwierdzającym w jakim stopniu wdrożony w Państwa organizacji system zarzadzania jest skuteczny oraz zgodny z wymaganiami norm odniesienia. Tym samym audity stanowią znaczący udział w doskonaleniu procesów zarządzania firmy, tak ważnych w dobie rosnącej stale konkurencyjności.

Certyfikacja może usprawnić całokształt działalności, zdobyć zaufanie klientów i tym samym poszerzając możliwości rynkowe.

W celu wysłania do nas zapytania ofertowego prosimy skorzystać z naszego formularza oraz załącznika do formularza.
W przypadku potrzeby adaptacji wniosku do specyficznych potrzeb Państwa Firmy, prosimy o kontakt telefoniczny (032) 256 28 33 lub e-mailowy na adres: sekretariat@akademiacert.pl.