Systemy Zarządzania Ciągłością Działania – ISO 22301

Czym jest?

ISO 22301 to międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania ciągłością działania (BCMS). Zapewnia ona ramy dla organizacji w zakresie planowania, ustanawiania, wdrażania, obsługi, monitorowania, przeglądu, utrzymywania i ciągłego doskonalenia udokumentowanego systemu zarządzania w celu ochrony przed incydentami zakłócającymi działalność, zmniejszania prawdopodobieństwa ich wystąpienia i zapewniania odzyskiwania sprawności po ich wystąpieniu.

Jakie daje korzyści?

Standard ten ma kluczowe znaczenie dla organizacji w celu zwiększenia ich odporności na różne nieprzewidziane zakłócenia, zapewniając ciągłość operacji i usług. Pomaga w identyfikacji ryzyka, przygotowaniu się na sytuacje awaryjne i skróceniu czasu odzyskiwania danych.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Prosimy o kontakt na adres: sekretariat@akademiacert.pl lub pod numerem telefonu: 32 256 28 33. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.