Polityka i misja Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania

POLITYKA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Polskiej Akademii Jakości CERT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103 bud. 2


Celem działalności Jednostki jest profesjonalne świadczenie usług certyfikacji systemów zgodnie z zasadami:

 • bezstronności,
 • kompetencji,
 • odpowiedzialności,
 • otwartości,
 • integralności,
 • dostępności,
 • zachowania poufności,
 • reagowania na skargi i odwołania,
 • wpływania na ryzyko,
 • spełniania wymagań prawnych,
 • ciągłego doskonalenia.

 

W celu skutecznej realizacji powyższej Polityki Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.:

 • wdrożyła i stosuje system zarządzania wg norm PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09, PN-EN ISO/IEC 27001:2023,
 • formułuje w równych odstępach czasu, mierzalne cele, poddając je systematycznemu monitoringowi,
 • dąży do optymalizacji zdefiniowanych procesów poprzez ciągły rozwój,
 • monitoruje swoje zabezpieczenia związane z bezpieczeństwem informacji.

 


Zarząd PAJ CERT deklaruje, iż wszyscy pracownicy znają treść polityki, a tym samym identyfikują się z celami spółki i respektują założenia Systemu Zarządzania.