Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach (PII) w chmurach publicznych działających jako przetwarzający PII – ISO/IEC 27018

Czym jest?

ISO 27018 to norma zawierająca wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych (PII) w środowiskach przetwarzania w chmurze. Jest częścią rodziny norm ISO 27000, która zapewnia najlepsze praktyki zarządzania bezpieczeństwem informacji. Koncentruje się na kontroli prywatności w kontekście chmury, pomagając organizacjom w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną danych i prywatnością podczas korzystania z usług w chmurze. Norma ISO 27018 określa środki, które dostawcy usług w chmurze muszą wdrożyć i utrzymywać, w tym zasady przetwarzania danych, przejrzystości, zgody, kontroli dostępu i powiadamiania o naruszeniu danych. Zgodność z normą ISO 27018 świadczy o zaangażowaniu w ochronę danych klientów i zachowanie prywatności w chmurze, zwiększając zaufanie między organizacjami a ich klientami.

Jakie daje korzyści?

Wykazuje zaangażowanie w ochronę danych osobowych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Zwiększa zaufanie klientów i pewność zdolności organizacji do obsługi i ochrony poufnych informacji. Pomaga spełnić wymagania prawne i regulacyjne związane z prywatnością danych, takie jak RODO, HIPAA, POPI i inne. Minimalizuje ryzyko naruszeń danych i potencjalnych strat finansowych związanych z nieuprawnionym dostępem do danych osobowych. Umożliwia efektywne zarządzanie zewnętrznymi dostawcami usług w celu zapewnienia, że przestrzegają oni standardów ochrony danych. Wzmacnia reputację i konkurencyjność organizacji poprzez wykazanie zaangażowania w ochronę prywatności klientów. Usprawnia zarządzanie danymi i poprawia praktyki obsługi danych, zmniejszając prawdopodobieństwo niewłaściwego obchodzenia się z danymi lub ich niewłaściwego wykorzystania. Umożliwia ciągłe doskonalenie poprzez regularne audyty i oceny, zapewniając przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie prywatności. Zapewnia ramy do wdrażania solidnych mechanizmów kontroli ochrony danych, w tym szyfrowania, kontroli dostępu i mechanizmów reagowania na incydenty. Certyfikat ISO 27018 ułatwia przestrzeganie przepisów o ochronie danych poprzez ustanowienie precyzyjnych wytycznych dotyczących przetwarzania, przechowywania i usuwania danych.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Prosimy o kontakt na adres: sekretariat@akademiacert.pl lub pod numerem telefonu: 32 256 28 33. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.