Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 oraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 715/2013

Czym jest ?

Od 9 października 2011 roku, na ternie Unii Europejskiej stosuje się postanowienia Rozporządzenia Rady (UE) Nr 333/2011 oraz Rozporządzenie Komisji UE nr 715/2013 określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami. W związku z cytowanymi Rozporządzeniami macie Państwo możliwość egzekwowania od dostawców złomu spełniania warunków opisanych w przedmiotowym Rozporządzeniu celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów dostaw.

Przestrzeganie postanowień powyższych Rozporządzeń zapewni otrzymanie złomu zdatnego do bezpośredniego wykorzystania w procesie metalurgicznym, bez nadmiernej ilości zanieczyszczeń, nadmiernej ilości tlenków metali, wolnego od oleju, emulsji i smarów, nie zawierającego substancji promieniotwórczych oraz innych substancji niebezpiecznych, w tym również pojemników pod ciśnieniem.

Otrzymanie oczyszczonego i posegregowanego złomu o cechach poświadczonych Świadectwem jakości wystawionym przez dostawcę złomu, pozwoli na ograniczenie czynności selekcji wykonywanych przez Was, a tym samym zmniejszenie pracochłonności i kosztów.

Jakie daje korzyści?

  • Zapewnia otrzymanie złomu zdatnego do bezpośredniego wykorzystania w procesie metalurgicznym, bez nadmiernej ilości zanieczyszczeń, itp.
  • Daje gwarancję jakości potwierdzoną certyfikatem

Jesteś zainteresowany współpracą?

Prosimy o kontakt.  na adres: sekretariat@akademiacert.pl lub pod numerem telefonu: 32 256 28 33. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.