System Zarządzania Środowiskowego – ISO 14001

Czym jest ?

System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 jest wzorowany na Systemie Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Model systemu oparty jest na zasadzie ciągłego doskonalenia. Jak twierdzi sama organizacja ISO, „normy międzynarodowe dotyczące zarządzania środowiskiem mają na celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego zarządzania środowiskiem (EMS), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych” oraz, że norma ISO 14001 „przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych”.

Jakie daje korzyści?

  • Wykorzystuje potencjał oszczędnościowy
  • Zmniejsza zużycie energii i surowców,
  • Redukuje koszty usuwania odpadów,
  • Zmniejsza opłaty związane z korzystaniem z zasobów środowiska
  • Obniża stawki ubezpieczeniowe w związku ze zmniejszeniem ryzyka powstania awarii środowiskowej ,
  • Zwiększa wiarygodność
  • Daje gwarancję jakości potwierdzoną certyfikatem

Jesteś zainteresowany współpracą?

Prosimy o kontakt. na adres: sekretariat@akademiacert.pl lub pod numerem telefonu: 32 256 28 33. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.