Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – ISO 22716

Czym jest ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1233/2009/WE z dn. 30.11.2009 dot. produktów kosmetycznych nakłada na producentów wyrobów kosmetycznych obowiązek produkcji kosmetyków zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcji.

W celu ułatwienia realizacji zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) opracowano i opublikowano normę PN-EN ISO 22716 „Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji”, która zawiera wymagania dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Wdrożenie oraz utrzymanie danego systemu daje gwarancję bezpiecznego produktu, przyczynia się do rozwoju koncepcji zapewnienia jakości w danym przedsiębiorstwie oraz stanowi bazę do wprowadzenia dobrych praktyk produkcji.

Jakie daje korzyści?

  • Daje potwierdzenie, że produkcja i wysyłka kosmetyków prowadzona jest w odpowiednich warunkach
  • Daje gwarancję spełnienia wymagań unijnych i krajowych, w tym prawnych związanych z GMP
  • Zwiększa szanse na pozyskanie nowych klientów krajowych i zagranicznych
  • Wzbudza zaufanie aktualnych i potencjalnych klientów do wyrobów organizacji oraz jej całej działalności
  • Daje gwarancję jakości potwierdzoną certyfikatem

Jesteś zainteresowany współpracą?

Prosimy o kontakt na adres: sekretariat@akademiacert.pl lub pod numerem telefonu: 32 256 28 33. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.