System Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC – PN-EN 14065

Czym jest ?

RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) jest systemem Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego, który został opisany poprzez polską normę PN-EN 14065 – „Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego.”

Celem niniejszej normy jest dostarczenie systemu zarządzania zapewniającego osiągnięcie uzgodnionego poziomu jakości mikrobiologicznej pranych tekstyliów z uwzględnieniem ich przeznaczenia użytkowego.

System RABC można zintegrować z systemami zarządzania jakością. Jest on porównywalny do koncepcji HACCP stosowanej zakładach przemysłu spożywczego.

System RABC może być zastosowany w każdej pralni i ma za zadanie eliminację zagrożeń mikrobiologicznych, poprzez systematyczny nadzór punktów krytycznych zidentyfikowanych przez pralnię, a szczególne zastosowanie ma w przypadku odzieży i tekstyliów wykorzystywanych w zakładach opieki zdrowotnej, przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz spożywczym.

Jakie daje korzyści?

  • Jest gwarancją dla klientów, że usługi wykonywane są z zachowaniem należytej jakości i zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Jest ważnym elementem w procesie pozyskiwania nowych klientów

Jesteś zainteresowany współpracą?

Prosimy o kontakt.  na adres: sekretariat@akademiacert.pl lub pod numerem telefonu: 32 256 28 33. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.