System Zarządzania Jakością w Sektorze Ochrony Zdrowia PN-EN 15224:2017

Czym jest?

Standard PN-EN 15224:2017 szczegółowo definiuje wymagania dla ochrony zdrowia z perspektywy jakości i bezpieczeństwa świadczeń – jest narzędziem specjalnie zaprojektowanym dla zakładów opieki zdrowotnej oraz praktyk lekarskich, w pełni uwzględniającym ich specyfikę. PN-EN 15224:2017 uwzględnia wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, zalecenia Rady Unii Europejskiej (2009/C 151/01) z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, wytyczne EN/TS dotyczące usług medycznych, oraz wytyczne Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, dzięki którym podmioty lecznicze będą mogły lepiej zarządzać bezpieczeństwem pacjenta i eliminować pojawiające się zagrożenia.
Ważnym elementem nowej normy są analizy rodzajów ryzyka i zagrożeń bezpieczeństwa pacjenta, plany zapewnienia bezpieczeństwa oraz nadzór nad zdarzeniami niepożądanymi. Mogą one dotyczyć zarówno spraw medycznych związanych z realizowanymi procesami klinicznymi czy związanymi ze świadczeniem usług medycznych, jak i polityki zdrowotnej, spraw organizacyjnych, prawnych czy personalnych.

Jakie daje korzyści?

  • udokumentowanie działalności operacyjnej przez jasne i precyzyjne procedury postępowania,
  • eliminacja potencjalnych konfliktów na linii lekarz – pacjent przez większy nacisk na komunikację i wzajemną współpracę oraz udział pacjentów w procesie leczenia,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń i incydentów medycznych na skutek lepszej komunikacji z pacjentem oraz większej dbałości o bezpieczeństwo pacjenta.
  • dbałość o zapewnienie zgodności z prawem i obowiązującymi przepisami ustawodawcy i organów regulujących,
  • poprawa konkurencyjności placówek medycznych przez posiadanie dedykowanych dla ochrony zdrowia certyfikatów potwierdzających wysoką jakość świadczonych usług medycznych,
  • postrzeganie placówki jako podmiotu świadczącego wysokiej jakości usługi medyczne oparte na aktualnej wiedzy oraz otwartości na potrzeby pacjenta.