System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001

Czym jest?

Norma ISO/IEC 27001 jest standardem określającym wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wersja z 2022 roku zastępuje poprzednią wersję normy z 2013 roku i wprowadza zmiany, które mają na celu dopasowanie systemu do zmieniającej się sytuacji w świecie technologii i cyfryzacji. Norma ISO/IEC 27001 „Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements” koncentruje się na zwiększeniu skuteczności działań związanych z ochroną danych i systemów wewnętrznych firm przed zagrożeniami, jakie niosą za sobą cyberataki.

Jakie daje korzyści?

  • Maksymalna ochrona informacji;
  • Identyfikacja zagrożeń i wprowadzenie właściwych zabezpieczeń;
  • Minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji;
  • Wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji;
  • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku;
  • Zwiększenie wiarygodności organizacji w oczach klientów, inwestorów (wszystkich interesariuszy).

Jesteś zainteresowany współpracą?

Prosimy o kontakt na adres: sekretariat@akademiacert.pl lub pod numerem telefonu: 32 256 28 33. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.