PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007

Czym jest ?

Celem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa.
OHSAS 18001 to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma PN¬-N-18001:2004 – „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.” jest polskim standardem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Oparta jest na cyklu ciągłego doskonalenia i umożliwia zastosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości czy też rodzaju prowadzonej działalności, w których pracownicy narażeni są na jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia. Ze względu na swoją budowę i wymagania umożliwia łatwą integrację z innymi normami serii ISO.

Jakie daje korzyści?

  • Zapewnia poprawę warunków pracy
  • Zwiększa wydajność i jakość oferowanych usług
  • Zapobiega wypadkom przy pracy
  • Minimalizuje występowanie chorób zawodowych
  • Wykrywa i eliminuje przyczyny wypadków
  • Umożliwia wypracowanie skutecznych sposobów reagowania w sytuacji wystąpienia awarii, wypadków
  • Daje gwarancję jakości potwierdzoną certyfikatem

Jesteś zainteresowany współpracą?

Prosimy o kontakt. na adres: sekretariat@akademiacert.pl lub pod numerem telefonu: 32 256 28 33. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.