Strona Główna

Jednostka Certyfikująca Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się ze swoimi obszarami działalności

Oferujemy usługi certyfikacyjne oraz szkoleniowe w następujących zakresach:

 • Systemu Zarządzania Jakością – PN-EN ISO 9001:2015
 • Systemu Zarządzania Środowiskowego – PN-EN ISO 14001:2015
 • Systemu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności – HACCP
 • Systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC PN – EN 14065:2005
 • Rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011
 • System Zarządzania Jakością dla dostawców usług edukacyjnych – EN ISO 29990:2010
 • Produkcja kosmetyków PN-EN ISO 22716:2009
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – PN-ISO 45001:2018
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – PN-EN ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 27001:2022
 • System Zarządzania Jakością w Spawalnictwie wg norm PN-EN ISO 3834-2, PN-EN ISO 3834-3 lub PN-EN ISO 3834-4
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw ISO 28000:2007
 • System Zarządzania Jakością W Sektorze Ochrony Zdrowia PN-EN 15224:2013

Posiadamy następujące akredytacje:

 • Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji
 • Akredytacja IAF.