System Zarządzania Jakością w Spawalnictwie wg norm PN-EN ISO 3834-2, PN-EN ISO 3834-3, PN-EN ISO 3834-4.

Czym jest?

Norma PN-EN ISO 3834 określa wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych, zarówno na wydziałach produkcyjnych, jak również instalacjach na placach budowy.
Norma skierowana jest przede wszystkim do wytwórców urządzeń i wyrobów spawanych, producentów konstrukcji spawanych, firm świadczących usługi spawalnicze.
W ramach systemu są stosowane następujące części normy:

  • PN-EN ISO 3834-2:2007 zawierającą pełne wymagania jakości,
  • PN-EN ISO 3834-3:2007 zawierającą standardowe wymagania jakości,
  • PN-EN ISO 3834-4:2007 zawierającą podstawowe wymagania jakości.

Jakie daje korzyści?

  • Podniesienie jakości wytwarzanych wyrobów;
  • Potwierdzenie kompetencji w zakresie produkcji wyrobów spawanych;
  • Zwiększenie wiarygodności w oczach Klientów;
  • Zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania;
  • Ułatwienie w certyfikacji konstrukcji stalowych PN-EN 1090-1
  • Zrozumienie źródeł potencjalnych trudności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie;
  • Potwierdzenie zdolności wytwórcy do wytwarzania konstrukcji spawanych w pełni spełniających wymagania jakości określone w specyfikacjach, normach oraz wymaganiach przepisów prawnych