Komunikat nr 2/22 – sprawie zasad postępowania w okresie przejścia organizacji na nowe wymagania serii norm PN-EN ISO 3834:2021W związku z opublikowaniem nowych wydań serii norm PN-EN ISO 3834:2021, wprowadza się okres przejściowy na wdrożenie wymagań norm: PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09 do dnia 10.01.2023 r.
Po tym terminie stracą ważność wszystkie akredytowane certyfikaty potwierdzające jakość spawania materiałów metalowych zgodnie z normami PN-EN ISO 3834-2:2007, PN-EN ISO 3834-3:2007, PN-EN ISO 3834-4:2007.
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. (dalej: PAJ CERT) określiła zasady postępowania w okresie przejściowym. Zasady te wchodzą w życie w dniu opublikowania niniejszego Komunikatu.

Pełny komunikat