KOMUNIKAT NR 3/20 w sprawie aktualizacji zasad postępowania w okresie przejścia organizacji na wymagania nowej normy PN-ISO 45001:2018-06 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania”


W związku z opublikowaniem normy PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania, od dnia 12.03.2018 r. obowiązuje trzyletni okres przejściowy. Norma PN-ISO 45001:2018-06 zastępuje normy BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004. Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. (dalej: PAJ CERT) określiła zasady postępowania w okresie przejściowym. Zasady te wchodzą w życie w dniu opublikowania niniejszego Komunikatu.

 

Pełna treść komunikatu >>>