KOMUNIKAT NR 2/20 W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZDALNEJ REALIZACJI AUDITÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA U KLIENTA PRZEZ POLSKĄ AKADEMIĘ JAKOŚCI CERT SP. Z O.O.W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19


Szanowni Klienci,
W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. podjęła decyzję o możliwości przeprowadzania zdalnych auditów certyfikacyjnych, nadzoru i auditów recertyfikacyjnych.

Mając na celu zdrowie i bezpieczeństwo osób, organizacji poddawanych ocenie w okresie trwania pandemii COVID-19 oraz auditorów przeprowadzających ocenę, w uzasadnionych przypadkach zaleca się przeprowadzanie „auditów zdalnych” z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw. „ICT”).

W ramach planowanych auditów nadzoru lub ponownej certyfikacji istnieje, w sytuacji nadzwyczajnej, możliwość przesunięcia terminów auditów, maksymalnie do 6 miesięcy od terminu wynikającego z cyklu certyfikacji. Dotyczy to w szczególności organizacji, które ze względu na panującą pandemię COVID-19 zawiesiły swoją działalność, zostały poddane kwarantannie itp.

Metoda przeprowadzania auditu wykorzystująca ICT (audit zdalny) nie wymaga aneksowania Umowy o certyfikację ani żadnych dodatkowych uzgodnień mających wpływ na zawartą Umowę o certyfikację.
Organizacje podejmujące decyzję o przeprowadzeniu auditu z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych zostaną poinformowane o wszystkich szczegółach

Z poważaniem
Aleksandra Czaja
Dyrektor ds. Certyfikacji