Komunikat nr 1/20/ZKP w sprawie aktualizacji Księgi Systemu Zarządzania Jednostki Certyfikującej Wyroby w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz dokumentu DA-02 i zakresu akredytacji AC 188 udostępnionych do pobrania ze strony internetowej.


Szanowni Państwo, przeprowadzona w dniu 03.01.2020 r. przez Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania wg normy 17065 rewizja strony internetowej (www.akademiacert.pl) oraz Księgi Systemu Zarządzania Jednostki Certyfikującej Wyroby w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 wykazała brak aktualizacji na stronie internetowej PAJ Cert dokumentu DA-02, zakresu akredytacji AC 188 oraz brak aktualizacji przywołanych ustaw w Księdze Systemu Zarządzania oraz właściwego ich zapisu.


W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować o zaktualizowaniu przywołanych Ustaw oraz właściwego ich zapisu w KSZJCW oraz zachęcić do zapoznania się z zaktualizowanymi dokumentami, które znajdują się na stornie www.akademiacet.pl w zakładkach:

  • STREFA KLIENTA WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ;
  • STREFA KLIENTA DO POBRANIA;
  • NASZE USŁUGI CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA WYROBÓW.


Z poważaniem,
Sebastian Fiszer
Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania
wg normy 17065