Komunikat nr 3/19 w sprawie wydłużenia okresu przejściowego na wdrożenie nowej normy PN-ISO 45001:2018-06 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania”


Zgodnie z Komunikatem nr 304 z dnia 04.11.2019 r. Polskiego Centrum Akredytacji informujemy, że trzyletni okres przejściowy na wdrożenie normy PN-ISO 45001:2018-06 został wydłużony do dnia 31 marca 2021 roku. Dotychczasowe zasady postępowania w okresie przejścia, opublikowane w komunikacie Nr 2/19 z dnia 31.05.2019 r. pozostają bez zmian.

Komunikat wchodzi w życie z dniem 20.12.2019 r.

Z poważaniem
Aleksandra Czaja
Dyrektor ds. Certyfikacji