Komunikat nr 3/18 w sprawie nowej normy PN-ISO 45001:2018-06


Komunikat nr 3/18 w sprawie nowej normy PN-ISO 45001:2018-06 „Systemy
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne
stosowania”

W związku z opublikowaniem normy PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania, od dnia
12.03.2018 r. obowiązuje trzyletni okres przejściowy. Norma PN-ISO
45001:2018-06 zastępuje normy BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004.Z dniem 12.03.2021 roku certyfikaty wydane na zgodność z wymaganiami norm BS
OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004 stracą ważność.

O warunkach uzyskania certyfikatu na zgodność z normą PN-ISO 45001:2018-06
poinformujemy w osobnym komunikacie.

Z poważaniem
Aleksandra Czaja
Dyrektor ds. Certyfikacji