Komunikat nr 1/18


Komunikat nr 1/18 w sprawie okresu przejściowego na nowe wydania norm: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Zgodnie z opublikowaną przez IAF Rezolucją 2017-13 w sprawie okresu przejściowego dla norm ISO 9001 i ISO 14001, Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. jako akredytowana jednostka certyfikująca, zobowiązana jest od 15.03.2018 roku do przeprowadzania wszystkich auditów w procesach certyfikacji, nadzoru i recertyfikacji na zgodność z ISO 9001 oraz ISO 14001 w odniesieniu do nowych wydań norm tj. ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Jednocześnie przypominamy, że klienci posiadający certyfikat wydany przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o. na zgodność z ISO 9001:2008 i/lub ISO 14001:2004 w celu utrzymania ważności certyfikacji zobowiązani są wdrożyć wymagania nowych wydań norm tj.: ISO 9001:2015 i/lub ISO 14001:2015, poddać się ocenie zgodności i uzyskać pozytywny wynik oceny do dnia 14.09.2018 roku.

Okres przejściowy dla wszystkich firm, które chcą przejść na nowe wydania norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, zachowując ciągłość certyfikatu, zakończy się w nieprzekraczalnym terminie 14.09.2018 roku.

Z dniem 15.09.2018 roku certyfikaty wydane na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 stracą ważność.

Organizacje, które nie uzyskają w tym terminie certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001:2015 i/lub ISO 14001:2015, będą zobowiązane przejść pełny proces certyfikacji powtórnie.

Komunikat wchodzi w życie z dniem 02.01.2018 r.

Z poważaniem
Aleksandra Czaja
Dyrektor ds. Certyfikacji