Certyfikacja wyrobów


Szanowni państwo,
Z ogromną przyjemnością chcemy Państwa poinformować, że w wyniku długotrwałych starań Naszej Jednostki, uzyskaliśmy akredytację AC 188 jako jednostka certyfikująca wyroby.
W wyniku uzyskanej akredytacji prowadzimy usługi w zakresie certyfikacji certyfikację Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji – system 2+, działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065.
Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.realizuje certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze zharmonizowanym w odniesieniu do wymagań rozporządzenia nr 305/2011

NUMER I TYTUŁ DECYZJI WYRÓB(-Y) / ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE/(-A) SYSTEM AVCP ZADANIA SPECYFIKACJE
1 2 3 4 5
98/214/WE Metalowe Wyroby konstrukcyjne i elementy pomocnicze 2+ Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji PN-EN 1090-1+A1:2012